Welcome to the world of personal and magical style
image alt
image alt
image alt
image alt
image alt
image alt

Follow us on instagram 
      taba_ot@
image alt

image alt
image alt
image alt
image alt

תקנון אתר

1. אתר זה הוקם ע"י ליטל דהרי ע.מ 032478521 -טבאות-טבעות עם אותיות להלן "החברה" או "טבאות" או "טבאות-טבעות עם אותיות", אנו מודים לך על שבחרת להיכנס לאתר האינטרנט "taba-ot.co.il" (להלן: "האתר"), המשמש כקטלוג וחנות לטבעות.
2. האתר מתופעל ע"י "טבאות", אשר מוכרת ומשווקת טבעות.
3. כל הזכויות לתכנים, לתוכנה והעיצוב הגרפי המופיעים באתר זה שמורות לטבאות.
4. תקנון זה נועד להסדיר את מערכת היחסים שבין הגולשים באתר לבין טבאות.
מטעמי נוחיות בלבד נכתב התקנון בלשון זכר. האמור בו מתייחס לזכר ונקבה כאחד.
5. הינך מתבקש לקרוא תקנון זה בקפדנות שכן זכויותיך וחובותיך נקבעים על פיו. בגלישתך באתר ובהזמנת מוצרים דרכו, הינך נותן את הסכמתך ומקבל ללא כל תנאי וסייג את האמור בתקנון זה, לרבות לעניין מדיניות הפרטיות של האתר; כן הינך נותן את הסכמתך כי לא תהא לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או תביעה כנגד טבאות ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויותיהם על פי תקנון זה. אם אינך מסכים לתנאי התקנון, הינך מתבקש שלא לגלוש באתר ולא לרכוש באמצעותו מוצרים.

6. הגדרות:
"מוצרים" – המוצרים ו/או השירותים אותם מציעה טבאות למכירה לגולשים במסגרת האתר.
"גולשים" – יחידים המבצעים פעילות באתר, כגון: גלישה, הרשמה, קניה, צפייה ועוד.
"יצרנים" - העסקים מהם רוכשת טבאות את המוצרים המוצעים למכירה באתר.
"פעולה באתר" – כל פעולת רכישה של מוצרים המוצעים באתר.
7. טבאות שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מעת לעת. השינוי יהיה תקף החל ממועד פרסום התקנון המתוקן באתר.
9. בכל מקרה של סתירה בין האמור בתקנון זה לבין פרסום אחר, יגבר האמור בתקנון זה.

תנאים לרכישה באתר:
10. האתר נועד לשימוש אישי בלבד ולא לשימוש מסחרי.
11. הרכישה באמצעות האתר מותרת רק למי שהינו מעל לגיל 18 וברשותו תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט, תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי ישראלי תקף. מנהלי האתר או מי מטעמם רשאים למנוע השתתפותו של גולש בכל זמן, בין באופן זמני ובין לצמיתות וזאת בהתבסס על פי שיקול דעתם הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש.מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהיו מנהלי האתר או מי מטעמם רשאים למנוע השתתפות של גולש בכל אחד מהמקרים הבאים:
* אם נמסרו במתכוון פרטי מידע שגויים.
* אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע במנהלי האתר או מי מטעמם או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות גולשים אחרים ו/או ספקים.
* אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
* אם נעשה שימוש לרעה באמצעים המוצעים באתר.
12. התמונות המופיעות באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונה לבין המוצר הנמכר,לרבות הבדלי גוונים שמקורם בבעיות גרפיקה,שימוש בצגי מחשב ברזולוציות שונות וכו'. טבאות עושה את מירב המאמצים להבטיח שהתמונות ישקפו את מאפייני המוצרים שיסופקו בפועל.
13. האחריות הבלעדית למידע בדבר המוצרים, לפרסומם, למחיר הנדרש עבורם, לאספקתם, לפעולות הכספיות הנוגעות לרכישתם, לאיכותם, לאחריות הניתנת להם, ולכל דבר אחר מכל מין וסוג שהוא הנוגע במישרין ובעקיפין למוצרים ו/או השירותים הנמכרים מוטלת על טבאות באופן בלעדי; היצרנים לא יהיו אחראים כלפי הרוכשים לכל העניינים האמורים לעיל.
רכישת מוצרים באמצעות האתר:
14. באתר מוצעים למכירה פריטים המלווים בתמונות, התמונות נועדו להמחשה בלבד. ליד כל פריט מוצג מחירו בשקלים. מחיר המוצר הינו אחיד ואינו משתנה מלקוח ללקוח. המחיר כולל מע"מ, על פי שיעורו במועד הפירסום.מובהר כי טבאות אינה אחראית לטעויות מכל סוג שהוא אשר מופיעות באתר זה ובכלל לרבות טעויות בתיאור הפריט,טעויות מלל,מחיר הפריט וכיוצ"ב והיא שומרת לעצמה לבטל הזמנה שמקור בטעות.
15. טבאות תהא רשאית על פי שיקול דעתה המוחלט ובכל עת (ללא הודעה מוקדמת), להוריד את המוצר מהאתר או לשנות את תנאי המכירה מעת לעת.
16. התשלום מתבצע באמצעות כרטיסי אשראי ו/או מזומן, כאשר יש אפשרות לקנייה בתשלומים, ללא ריבית, בהתאם לגובה הקנייה.
פרטי כרטיס האשראי מועברים באמצעות שרת מאובטח כאשר הם מוצפנים, אם בכל זאת תבחר שלא למסור את פרטי כרטיס האשראי, אנו ניצור איתך קשר טלפוני, בתוך שלושה ימי עסקים, כדי לקבל את פרטי כרטיס האשראי אך הדבר עלול לגרום לעיכובים במשלוח.
17. לצורך ביצוע הרכישה יש למלא טופס הכולל את הפרטים הבאים: שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת דואר (שתהווה הכתובת לאספקת המוצר), טלפון, פרטי כרטיס האשראי שברשותך ופרטי המוצר הנרכש. על פי הדין, אינך חייב למסור את הפרטים דלעיל ומסירתם תלויה ברצונך בלבד. עם זאת, אם לא תמסור את כל הפרטים דלעיל, למעט פרטי כרטיס האשראי, לא תתקבל הצעתך לרכישת המוצר.
18. רכישת מוצר מותנת בקליטת פניית הרוכש במערכת המחשב של האתר באופן מלא תקין, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים ובקבלת אישור חברת כרטיסי האשראי לרכישה. טבאות לא תתחשב בפניות שלא נקלטו במערכת או שנקלטו מבלי שנמסרו מלוא הפרטים הדרושים או שנקלטו באופן משובש (תהא אשר תהא הסיבה לכך); טבאות לא תישא בכל אחריות בשל כך, מכל מין וסוג שהוא. בכל מקרה שחברת האשראי לא תאשר את הרכישה באמצעות כרטיס האשראי או תסרב לכבד את התחייבויותיך לתשלום התמורה כאמור, תבוטל הרכישה.
19. לאחר שאושרה הזמנתך, תישלח הודעה על אישור הרכישה לכתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידך וכרטיס האשראי שלך יחויב בסכום המכירה לרבות דמי המשלוח.

זמן אספקה:
20.חלק מהפריטים באתר נמצאים במלאי דרך קבע, וחלקם דורשים זמן ייבוא וייצור.
על אף האמור, במקרים חריגים בהם אזל פריט מהמלאי, תשלח לרוכש הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני שמסר. להודעה תצורף הצעה לרכישת מוצר חליפי בעל תכונות ומחיר דומים (ככל שקיים מוצר כזה); אם ההצעה החדשה תתקבל על ידי הרוכש, יעודכנו פרטי ההזמנה כך שיתייחסו למוצר החילופי. היה והרוכש יחליט שלא לקבל ההצעה החדשה או שלא נתן כל תשובה בתוך 14 ימים ממועד משלוח ההצעה החדשה, תבוטל הרכישה המקורית וחשבון הרוכש לא יחוייב. יודגש כי הודעה בדבר אי המצאות פריט במלאי תימסר תוך 3 ימי עסקים ממועד ההזמנה ותינתן ללקוח האפשרות לבטל הזמנתו ללא כל עלות.
אספקת המוצרים
21. טבאות שולחת את הפריטים לכל מקום בארץ, המשלוח נעשה באמצעות חברת שליחויות תוך 4 ימי עסקים מרגע העברת ההזמנה לחברת השליחויות לצורך מסירה ללקוח.
21.2 זמן ייצור התכשיטים הינו 7-14 ימי עסקים (ימים א`-ה`, לא כולל שישי,שבת, ערבי חג,ימי חג וחוה"מ).
21.1 משלוח המוצרים יתבצע רק לאחר אישור סליקה מחברת האשראי.
22. טבאות לא תהיה אחראית לעיכוב באספקת המוצר בשל אירועים שאינם בשליטתה, כגון שביתה או השבתה, תקלות במערכות התקשורת, הטלפוניה ו/או המחשוב, פעולות איבה ו/או כוח עליון; במקרים כאלה רשאית טבאות לבטל את הרכישה, או לדחות את מועד האספקה, על פי שיקול דעתה. מובהר, כי היה והמועד הנדחה יעלה על 21 ימי עסקים, ביצוע האספקה תהיה כפופה לקבלת אישור הרוכש.
22.1 מוצר שיוחזר אלינו עקב פרטי זיהוי שגויים ו/או עקב אי היענות מצד הלקוח לצורך קבלת המשלוח למעלה מ 2 ימים יחויב בדמי טיפול בסך 20 ש"ח+עלות משלוח.
22.2 משלוח חוזר ללקוח לאחר תיקון/שינוי הזמנה יחויב בעלות המשלוח ללא התחשבות בסך הכולל של ההזמנה.

ביטול רכישה:
23. על פי חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, רוכש רשאי לבטל רכישת מוצר בהודעה בכתב (לרבות באמצעות הפקסימיליה ו/או בדואר אלקטרוני).
23.1 יודגש כי לא ניתן לבטל מוצרים בהזמנה ו/או התאמה אישית
25. הרוכש רשאי לבטל את העסקה בכתב תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה, לפי המאוחר מביניהם.מוצר בייצור מיוחד/מותאם אישית אינו ניתן להחזר או ביטול זה,כאמור,לא ניתן לבטל רכישת מוצר שאינו תואם מידה/לא ניתן להחליף תכשיט/מוצר בייצור אישי.
26. את בקשת הביטול יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת infp@taba-ot.co.il - על ההודעה לכלול את פרטי הרוכש, פרטי העיסקה ופירוט עילת הביטול. טבאות רשאית שלא לקבל בקשה שלא תשלח כאמור לעיל.
24. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם, יושב לך הסכום ששולם על ידך בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול; לא יוחזרו עלויות משלוח. אם סופק לך המוצר יש להשיב את המוצר לחברת טבאות בדואר רשום כאשר הוצאות המשלוח יחולו על הלקוח.
25. במקרה של ביטול העסקה מסיבה שאיננה פגם , יש להחזיר את המוצר לחברת טבאות בדואר רשום כשהוא באריזתו המקורית, שלם, תקין וללא כל פגם; בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול יושב לך הסכום ששולם על ידך בגין המוצר בניכוי דמי ביטול בשיעור 5% מסכום העסקה או 100 ש"ח, לפי הנמוך.
ביטול עיסקה על ידי חברת טבאות.
ככלל, אין החזר כספי על מוצר בייצור מיוחד אשר אושר ע"י טבאות.
26. טבאות ו/או מי מטעמה שומרת לעצמה את הזכות לבטל מכירה במקרים הבאים: התרחשה תקלה טכנית שגרמה להצגת מידע מוטעה אודות פרטי המוצר ו/או הרכישה, חלה טעות אנוש חריגה בהצגת פרטי המוצר, מחירו, תנאי התשלום וכדומה. במקרה שכזה תישלח לרוכש הודעה מתאימה לכתובת הדואר האלקטרוני.
27. טבאות ו/או מנהלי האתר ו/או מי מטעמם לא ישאו באחריות לקבלת הודעת הביטול בכתובת הדואר של המשתתף, במקרה שכתובת הדואר האלקטרוני שמסר המשתתף בעת רישומו האלקטרוני שגויה או במקרה של תקלה טכנית. יובהר בזאת כי טבאות ו/או מנהלי האתר ו/או מי מטעמם לא ישאו באחריות כלשהי בגין ביטול המכירה מפאת הסיבות המוזכרות לעיל ולא יזכו ו/או ישפו את הגולשים בגין ביטול זה בשום מקרה.
28. במקרה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את כל התחייבויות הרוכש, תבוטל העיסקה וכן תחוייב בדמי ביטול כפי שמפורט בתקנון זה.
הגבלת אחריות

אחריות על מוצרים הנרכשים באתר:
29.תינתן אחריות מלאה למשך 6 חודשים על המוצרים של טבאות. בהתאם לסוג החומרים השונים בפריטים. האחריות תכנס לתוקף וזאת בתנאי שנעשה במוצר שימוש נכון וסביר.
29.1 מימוש האחריות היינו בעלות 25 ש"ח עבור משלוח חזרה ללקוח.
29.2הוצאות המשלוח של הפריט הבלתי תקין יחולו על הלקוח,את המשלוח יש לשלוח בדואר רשום בלבד (לא רגיל) או דואר שליחים.
29.3 יודגש כי טבאות אינה אחראית למשלוח שנשלח בדואר ע"י הלקוח לצורך תיקון,כלומר,באם התכשיט אבד/ניזוק אין טבאות אחראית.
30.אין לחשוף את התכשיט לחומרי ניקוי כימיים/רחצה בבריכה עם כלור/ים/ג'קוזי.
31.האחריות הינה על שינוי צבע/קילוף בלבד.
32.האחריות אינה תקפה אם התכשיט תוקן בידי גורם אחר שאינו איש מקצוע של טבאות.
33.יש לצרף קבלה ומספר הזמנה במידה ויש בכוונתך לממש את האחריות.
34.האחריות אינה תקפה על מכות/שריטות/שברים.
35.האחריות אינה כוללת את ניקיונו של התכשיט

שרותים באתר:
36. טבאות לא מתחייבת כי השירותים באתר ינתנו כסדרם ובאופן רציף, ללא הפסקה וללא טעויות.
37. טבאות רשאית בכל עת להפסיק או לנתק או להגביל את הפעילות באתר, כולה או מקצתה, לרבות לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה ו/או אם תחול טעות בתום לב בהדפסה, בתיאור מוצר ו/או בתנאי המכירה; אין ולא יהיה בכך כדי להטיל על טבאות אחריות כלשהי.
38. טבאות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יחויבו בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד ו/או פגיעה, ישירים ו/או עקיפים לרבות בגין עגמת נפש, שייגרמו לגולשים באתר ו/או למחשב שלהם ו/או לכל צד שלישי שהוא עקב ו/או כתוצאה מהשתתפות בפעילות באתר, כניסה לאתר, גלישה באתר או אי היכולת להיכנס ו/או לגלוש באתר ו/או כתוצאה מחשיפה לפגעי מחשב (לרבות וירוסים) במהלך השימוש באתר ו/או כתוצאה מהסתמכות על המידע הכלול באתר ו/או כל חלק ממנו.
39. טבאות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לאתרים המכילים קישור לאתר, לרבות לתכנים המוצגים בהם.

קניין רוחני:
40. כל הזכויות מכל מין וסוג שהוא (לרבות זכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני), באתר, בשמו, בכל חלק שלו ובכל אחת מהפעילויות בו, שייכים באופן בלעדי ל- טבאות ו/או לצדדים שלישיים ובכלל זה היצרנים שהעניקו ל- טבאות הרשאה להשתמש בהם.
41. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, טבאות הינה הבעלים הבלעדי של הרעיונות העומדים בבסיס האתר ובכל אחת מהפעילויות בו, השמות והסימנים המסחריים של האתר, בעיצוב האתר, בגרפיקה, בסודות מסחריים הכרוכים בתפעול האתר ובהפעלת הפעילויות שבו ובתוכן האתר כפי שיהיה מעת לעת (לרבות קבצים גרפיים וקבצי וידאו ואודיו) (להלן, ביחד עם האמור ברישא של סעיף זה: "המידע המוגן").
42. אין להעתיק, לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי או לעשות שימוש מסחרי כלשהו במידע המוגן ו/או בכל חלק הימנו – והכל בין במישרין ובין בעקיפין - אלא אם התקבלה לכך הסכמה מפורשת של טבאות מראש ובכתב.
43. חל איסור מוחלט על ביצוע קישוריות לאתר, אלא אם נתקבלה הסכמת טבאות מראש ובכתב.

מדיניות הפרטיות:
44. כמו באתרים רבים, תתבקש למסור פרטים מזהים כתנאי להזמנת מוצרים אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא תוכל לרכוש מוצרים באמצעות האתר.
45. כל מסירת מידע לאתר זה כמוה כהסכמה לאיסוף, שימוש, גילוי וחשיפת המידע המועבר בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה.
46. בטרם תמסור את הפרטים המתבקשים, אנא וודא כי תנאי מדיניות הפרטיות של האתר ברורים לך.
47. בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על מנהגיך, הרגלי הגלישה שלך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, מידע או פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך, המחשב שבאמצעותו ניגשת לאתרים ועוד. מידע זה יכול להיאסף בעזרת כלים וטכנולוגיות שונות, כגון: איסוף כתובות IP, עוגיות (Cookies) משואות רשת (web beacons) ותגי אינטרנט.
48. טבאות תשמור את כל המידע שנצבר עליך (כולל הנתונים שתמסור בהרשמה) במאגריה. השימוש במידע זה ייעשה רק על פי תקנון זה ובכפוף לדין וזאת למטרות המפורטות להלן:
* כדי לאפשר לך להשתמש באתר;
* כדי לפנות אליך בדואר אלקטרוני, כמפורט להלן;
* לצורך יצירת הקשר אתך, לרבות בקשר עם רכישת המוצרים;
* לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר;
* כדי לשפר ולהעשיר את הפעילויות באתר ולהתאימם לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם; לצורך כך ייעשה שימוש במידע סטטיסטי בעיקרו, שאינו מזהה אותך אישית;
* לשם יצירת אזורים אישיים באתר, שתוכל להתאים להעדפותיך;
* כדי להתאים את הפרסומות שיוצגו לעיניך בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך. המידע שישמש את טבאות לצורך כך לא יזהה אותך אישית;
* לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. המידע שישמש את טבאות לצורך כך לא יזהה אותך אישית;
* לכל מטרה אחרת, המפורטת בתקנון זה.
49. טבאות לא תעביר לצדדים שלישיים את הפרטים, הנתונים והמידע שנאספו על פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:
* במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר, או תנאי שימוש באתרים אחרים, או אם תבצע באמצעות האתר או בקשר אליו, פעולות שהינן לכאורה מנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
* אם יתקבל צו שיפוטי המורה לטבאות למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
* בקשר לכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין טבאות;
* אם פעילות האתר תתבצע במסגרת תאגיד אחר או תמוזג בפעילותו של צד שלישי, טבאות תהיה רשאית להעביר לתאגיד זה את המידע אודותיך, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות תקנון זה לעניין מדיניות פרטיות.
50. טבאות מפעילה באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע אשר מפחיתים – אם כי לא שוללים לגמרי - את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי טבאות ; טבאות מתחייבת שמערכותיה ו/או אתרה יהיה חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
51. בהרשמה לאתר ובהשארת פרטי הדואר האלקטרוני הינך מאשר ל טבאות לשלוח אליך דואר אלקטרוני, אשר יכלול עידכונים לגבי האתר ו/או מידע שיווקי ופרסומי - בין אם מדובר במידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מדובר במידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. מידע זה ישוגר לתיבת הדואר האלקטרוני המשמשת אותך. באם אין ברצונך להמשיך ולקבל מידע מסחרי כאמור, תוכל, בכל עת, לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת המידע המסחרי באמצעות פניה להנהלת האתר.
52. טבאות אינה מתחייבת כי שירותי הדוא"ל יינתנו כסדרם וללא הפרעות ו/או תקלות ו/או יהיו חסינים מפני פריצה לתיבת הדואר האלקטרוני שלך; ייתכנו מקרים בהם ימחקו חלק או כל דברי דואר המצויים בתיבתך, לרבות רשימות תפוצה. לפיכך, טבאות לא תהיה אחראית לכל נזק - ישיר או עקיף - לרבות עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לך ו/או לרכושך ו/או לצדדים שלישיים עקב כך.
52.1התשלום בכרטיס אשראי לפי תקן PCI-DSS.
הפסקת פעילות של גולש
53. בכל מקרה של הפרת תקנון האתר (לרבות על דרך מסירת פרטים שגויים) ו/או אם כרטיס האשראי שלך נחסם ו/או הוגבל ו/או בכל מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע ב- טבאות, באתר, במפרסמים באתר, בפעילויות שבו ו/או במשתמשים באתר (להלן: "מקרה הפרה") – טבאות רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת למנוע ממך את השימוש באתר, לבטל את רישומך באתר ולחסום את גישתך לאתר.
54. במקרה הפרה, תהיה טבאות רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, לחשוף את שמך והפרטים הידועים לה אודותיך בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.
55. במקרה הפרה יפצה ו/או ישפה המפר את טבאות בגין כל הוצאה, תשלום, נזק, הפסד ואבדן רווח שייגרמו להם עקב הפרתו תנאי שימוש אלה.תקופת התיישנות מקוצרת.
56. תקופת ההתיישנות לכל תביעה כנגד טבאות ו/או מי מטעמה הינה שישה חודשים החל מהמועד בו נוצרה עילת התביעה.
הדין החל ותניית שיפוט בלעדית:
57. על השימוש באתר וכל דבר ועניין הנובע מכך, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
58. מקום השיפוט הבלעדי והבלבדי בכל דבר ועניין הנובע ו/או הקשור ל- טבאות ו/או למי מטעמה ו/או לאתר יהיה אך ורק בבתי המשפט המוסמכים באשדוד ובישראל אשר להם תהא סמכות השיפוט הבלעדית בכל דבר ועניין כאמור, ועל השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
59.מעבר למוצהר לעיל,טבאות מסירה מעצמה כל אחריות מפורשת או משתמעת,מכל סוג הקיימת לגבי המוצרים הנמכרים.
העסק או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר,עקיף,תוצאתי או מיוחד,הקשורים למוצרים הנמכרים.
x

#{title}

#{text}

#{price}